Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI VIẾT MỘT QUYỂN SÁCH - KỸ NĂNG VIẾT SÁCH HOÀNG GIA

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐỂ VIẾT MỘT QUYỂN SÁCH HAY HƠN

STEPS TO PREPARE TO WRITE A BETTER BOOK

 

Chào bạn, nếu bạn tìm đến được trang này, tôi tin bạn đang có ý định muốn viết một quyển sách, có đúng không nào?

Hi, if you find this page, I believe you are intending to write a book, correct?

 

Nếu  bạn muốn viết một cuốn sách, thì tôi xin nói rằng, bạn thật sự muốn "bán" tư tưởng của mình đến người khác. Vậy, để trở thành một tác giả có thể sẽ thay đổi cuộc sống của bạn – thậm chí còn có  khả năng ảnh hưởng đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người.

If you want to write a book, I'd say you really want to "sell" your ideas to others. So, becoming an author can change your life – potentially affecting thousands, even millions of people.

 

Tuy nhiên, viết một cuốn sách là không phải dễ dàng, tin tôi đi. Có những nhà văn học tài ba, nổi tiếng thế giới họ còn phải thốt lên rằng: "Nó dễ dàng bỏ cuộc hơn là cố gắng hoàn thành!"

Khi bạn thiếu ý tưởng, khi bạn chán nản không biết truyền tải thông điệp vào sách như thế nào, hoặc khi bạn bị choáng ngợp bởi phạm vi của công việc viết sách và cá nhân, bạn sẽ bị cám dỗ để bỏ cuộc. Đó chỉ là một trong những yếu tố khiến người khác từ bỏ việc viết một cuốn sách.

However, writing a book is not easy, believe me. There are talented and world-famous writers who even say, "It's easier to give up than to try to finish!"

When you're short on ideas, when you're frustrated with how to get your message across, or when you're overwhelmed by the scope of your writing and personal work, you'll be tempted to give up. It's just one of the factors that put people off writing a book.

 


Hôm nay, tôi xin viết đôi lời để giúp bạn viết một quyển sách hay.

Đầu tiên bạn có thể nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn thật sự bắt đầu, nó chỉ là vài câu hỏi mà bạn phải tự hỏi bản thân mình có sẵn sàng chưa:

Today, I would like to write a few words to help you write a good book.

First you can think about the following before you actually get started, it's just a few questions you have to ask yourself are you ready:

 

1. Bắt đầu từ đâu…(ý tưởng, cảm hứng, ...)

2. Mỗi bước đòi hỏi những gì... (sự tập trung, sự thư giãn, thời gian …)

3. Làm thế nào để vượt qua sự sợ hãi, sự trì hoãn, ... (Ví dụ: biết sắp xếp thời gian như lên kế hoạch cụ thể viết mỗi ngày một tiếng, hoặc một tuần 5 tiếng)

4. Và làm thế nào để giữ cho cảm giác không bị choáng ngợp?

1. Where to start… (ideas, inspiration, ...)

2. What does each step entail... (concentration, relaxation, time...)

3. How to overcome fear, procrastination, ... (For example, know how to arrange time such as making a specific plan to write an hour a day, or a week of 5 hours)

4. And how to keep from feeling overwhelmed?

 

Tôi tin bạn có thể làm những bước trên và nhanh hơn bạn nghĩ, bởi vì những ngày này bạn có nhiều công cụ viết hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là làm theo một kế hoạch đã được lên sẵn, đơn giản, từng bước.

I believe you can do the above steps and faster than you think, because these days you have more writing tools than ever before. The key is to follow a simple, step-by-step plan.

 

Bản thân tôi đã sử dụng các kỹ thuật mà tôi phác thảo dưới đây để viết nhiều cuốn sách trong hơn 8 năm qua. Vâng, tôi nhận ra trung bình hơn bốn cuốn sách mỗi năm là nhiều hơn bạn có thể nghĩ là con người có thể. Nhưng hãy tin tưởng tôi - với một kế hoạch chi tiết đáng tin cậy, bạn có thể không bị kẹt lại và có thể hoàn thành cuốn sách của bạn. Mục tiêu của tôi ở đây là cung cấp cho bạn kế hoạch để viết một quyển sách.

I myself have used the techniques I outline below to write many books over the past 8 years. Well, I realize an average of more than four books a year is more than you might think humans can. But trust me - with a reliable blueprint, you might not get stuck and be able to finish your book. My goal here is to give you a plan to write a book.

 

If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com


 

 

0 Comments:

Đăng nhận xét