Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

CÁC BƯỚC KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÁ TRÌNH XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁC

CÁC BƯỚC KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÁ TRÌNH XUẤT BẢN. Xuất bản một cuốn sách đòi hỏi tuân thủ quy trình chuẩn để đảm bảo rằng thời gian xuất bản là hợp lý. Đây là một hành trình dài, nơi tác giả cùng đơn vị dịch vụ xuất bản hợp tác để hoàn thành bản thảo theo đúng quy định và tiêu chuẩn của nhà xuất bản.

Các bước quan trọng để xuất bản một cuốn sách bao gồm:

1. Tổ Chức Bản Thảo và Khai Thác Đề Tài: Định rõ nội dung và mục tiêu của cuốn sách.

2. Giao Dịch Bản Quyền: Thực hiện các giao dịch liên quan đến bản quyền để bảo vệ quyền lợi của tác giả.

3. Triển Khai Dịch/Tổ Chức Biên Soạn/Đặt Tác Giả Viết: Bắt đầu công việc dịch, biên soạn hoặc kết hợp tác giả viết nếu cần.

4. Hiệu Đính: Kiểm tra ngôn ngữ và ngữ pháp để đảm bảo văn bản rõ ràng và chính xác.

5. Biên Tập: Xem xét toàn bộ nội dung để đảm bảo sự liên kết và chất lượng.

6. Chỉ Thị Minh Họa, Vẽ Bìa: Quyết định về minh họa và thiết kế bìa sách để thu hút độc giả.

7. Chế Bản, Dàn Trang: Tạo bản chế bản và thiết lập cấu trúc trang sách.

8. In Ấn: Tiến hành quá trình in ấn với chất lượng cao.

9. Nộp Lưu Chiếu: Gửi bản lưu chiếu cho cơ quan quản lý và phê duyệt. Xuất bản một cuốn sách thành công đòi hỏi sự hoàn thiện tại mỗi bước trong quá trình xuất bản. Việc hợp tác với đơn vị dịch vụ xuất bản sách là quan trọng để đảm bảo mọi khâu được thực hiện một cách hiệu quả và cuốn sách được xuất bản thành công.

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

BOOK PUBLISHING IN VIETNAM

"BOOK PUBLISHING IN VIETNAM" 

Become a self-published author and sell your own books, you can be a foreign citizen

Not only that, we find a way to publish an effective book in the Vietnamese market through book translation. Instead of writing a book, we translate the book.

And if writing a book means sharing the message of the universe, or so-called sharing the message that we receive from the universe, including knowledge, skills, experiences, our own expertise and a lot of our own experiences in life.

So, it's a way to create a manuscript through writing a book. As for how to create a manuscript through book translation, which means that we create a manuscript based on, there is an existing manuscript, then we translate it and after translating the book, we finished creating a translated manuscript.

Those two things are almost the same, from that step forward. That is, from the step of having a manuscript, then how to publish the book, then how to distribute the book, and then to the next steps. It differs only in the way the manuscript is created. One side creates the manuscript through import, and the other side creates the manuscript by creating it yourself. That is book publishing by way of book translation and book publishing by way of book writing.

Royal is a pioneer unit with the movement of Book Writing and training in book writing and self-publishing. More than 10 years of operation, the team of royal authors has grown to 100 people from individuals to organizations. Currently, the royal family wishes to expand book publishing to foreign authors, so that it can create a team of self-published book writers on five continents, in a way that spreads wisdom and cross-cultural communication, creating an open world for people who read books.

All contact details: Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

HOW TO REGISTER COPYRIGHT?

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ NHƯ THẾ NÀO?

HOW TO REGISTER COPYRIGHT?

When you create a book, you want to make sure that your work, whether published or unpublished, is protected by copyright. Contrary to other forms of certification, submitting a copy of your work via certified mail is not an adequate means of obtaining copyright. Copyrighting your work through common law is a way of proving that your work is your own. Formal registration is required before you have any right to take action against those who are stealing or profiting from your work.

In our country, copyright registration is not an easy task - because the protection of one's Copyright is based on many different factors, in which the process of identity appraisal and the method of creating a work – copyright is a very difficult thing.

When you register the copyright, you prove that you are the creator of this book work and that no one has the right to copy the work - commercialize the work without going through you. If you have a Copyright, it is illegal for others to do it (copy the work and/or trade the work) without your consent.

Vietnam is a country that has joined the World Intellectual Property Organization (WIPO), so the confirmation and recognition of Copyright is more and more strict. This requires everyone – including copyright registrants to be transparent, clear and register exactly what is written by themselves – not to copy someone else's work. and then assign it to your own. This, if granted Copyright, in the long run also brings bad consequences when you are not really the creator of the work that you bring to register the copyright.

WIPO is the go-to place for member countries to have their copyright registered worldwide, not just in their own country. And when Vietnam joins the world WIPO network, it means that your Copyrights registered will be valid globally, not just about Vietnam – even though you only copyright in Vietnam.

2. Why do you have to register copyright with us?

When registering copyright with us, this we will represent you to work with the State agency - the only place that has the authority to license the Copyright for you, and when you have the Copyright , you are protected by law if there is a future legal title dispute. There are a few informal ways to strengthen your claim without being officially registered, although there is no provision in copyright law regarding these methods:

2.1. Alternatively you can publish a book with us to be sure to confirm that you are already the Original Author of the Work you wish to be protected. Publishing a book is the best way to ensure that what is published is yours, and that it is the original Author's copyright created by you. As for why this is so, you can understand that: Publishing a Work through legal representations can publish your Work - you are the Author by default - Own the copyright of work you publish.

2.2. When you register your copyright at our place, we make sure that your copyright registration is in accordance with the procedures, standards, roadmap and legally visible effect. as well as in terms of publishing the work to the public.

3. Why should you register copyright right now?

According to the laws that apply in most countries – from the very beginning until now, you should register your Copyright as soon as you complete it, this will ensure that you are the author of what you create and if there is a dispute, because you are the first to register, the law both protects you legally – and protects you morally, which is easy in cases where there is a problem. unintended copyright disputes in the future.

You probably know copyright laws in most countries around the world. But obviously copyright registration in Vietnam is a complicated process – it requires many elements of identity proof and other legal procedures. The story will be easier if you ask us as your agent to register the copyright on your behalf – and many of our partners do. And I believe that when you have Copyright in your hand – your hope and confidence in your achievements will become very different. So register your copyright now - as soon as possible - and we'll help you get the most out of your copyright.

When you find it too difficult – or you need support to get a copyright, you can contact us. With more than many years of experience in the book publishing industry, we are confident to accompany you so that your work is copyrighted in the most perfect way.

If you need to register for copyright and/or book publishing, please contact 

 - Hotline: 0902467524 (Viber) 

- Email: trantrungkien@danhnhan.net 

- Mr. Tran Trung Kien – Author - Author Advisor) 

The person who will help you register your copyright and/or publish your book successfully on every word!

 

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

PHẦN 2: SÁCH THAY ĐỔI THÓI QUEN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI - WHY NEED TO READ THE BOOK “CHANGING HABITS - CHANGING LIFE”?

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

Có những trăn trở gì khi tạo ra quyển sách “thay đổi thói quen - thay đổi cuộc đời” không?

Were there any concerns when creating the book "changing habits - changing lives"?

Một trong những đắn đo hay nói cách khác một trong những trăn trở đó chính là, làm sao cho quyển sách này trở nên bình dân hóa Mf vẫn thể hiện được tinh thần nguyên tắc hóa ở trong đó. Làm thế nào để chúng ta biết rằng, bản thân của vũ trụ là một nguyên tắc và vận hành theo tính chất thói quen. Chúng ta hình dung những nguyên tắc chính là những thói quen của vũ trụ. Và những thói quen đó chúng ta sẽ có thể bắt gặp hàng ngày. Đơn giản là, mỗi buổi sáng khoảng 5-6h thì mặt trời sẽ bắt đầu mọc. Không thể có chuyện ngày mai đâu đó khoảng 9 giờ, mặt trời mới mọc. Và nếu như ngày mai thế giới vẫn chưa kết thúc thì khả năng là chúng ta có thể tiên đoán được ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc vào khoảng thời gian như cũ. Tương tự như vậy, ở một nhiệt độ bình thường thì chúng ta sẽ đun nước sôi ở khoảng 100 độ. Việc của chúng ta không phải là ước mong nước sẽ sôi, việc của chúng ta là cứ đun, đó là một trong các nguyên lý cuộc sống. Vậy, khi chúng ta đã nắm nguyên lý, câu chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng. Còn nếu không nắm nguyên tắc thì một là chúng ta sẽ không bắt đầu, hai là khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ luôn nghi ngờ.

One of the concerns or in other words one of the concerns is, how to make this book popularized Mf still shows the spirit of principled in it. How do we know that the universe itself is a principle and operates according to habit nature. We visualize principles as the habits of the universe. And those habits we will be able to encounter every day. Simply, every morning around 5-6 o'clock, the sun will start to rise. It can't be that tomorrow, somewhere around 9 o'clock, the sun will just rise. And if tomorrow the world is not over yet, then the possibility is that we can predict tomorrow the sun will also rise at the same time. Likewise, at a normal temperature we would boil water at about 100 degrees. Our job is not to wish the water will boil, our job is to keep boiling, that is one of the principles of life. So, once we know the principle, the story becomes very easy. And if we don't know the principles, either we won't start, or if we do, we'll always have doubts.

Vậy thì để làm thế nào để truyền tải những nguyên lý của vũ trụ, nguyên lý của con người, những nguyên tắc của tự nhiên, những quy luật muôn đời của nhân loại và những quy luật về luật pháp, những quy luật về tư tưởng cho những người bình dân nhất? Bởi vì khi nói rằng đây là quyển sách self-help đầu tiên mọi người đều nên đọc thì làm sao những nguyên lý đó cũng dành cho những người đầu tiên bước vào. Và đây là một quá trình trăn trở, cho đến khi tôi tìm ra được một phong cách viết, hay được gọi là style of writing có thể diễn tả những đều được viết trong quyển sách một cách bình dân nhất, nhưng vẫn diễn tả được những bất biến của Vũ Trụ. Đó là lý do tại sao quá trình trăn trở được giải quyết cho đến khi quyển sách được ra đời. Cuối cùng, nó cũng được ra đời dựa trên một văn phong rất đơn giản, dễ hiểu.

So how to convey the principles of the universe, the principles of man, the principles of nature, the eternal laws of mankind and the laws of law, the laws of thought? thought for the most common people? Because when it comes to saying that this is the first self-help book everyone should read, it's unlikely that those principles are for the first to step in as well. And this was a agonizing process, until I found a writing style, or style of writing, that could describe what is written in the book in the most popular way, but still describe it. invariants of the Universe. That's why the agonizing process was resolved until the book came out. Finally, it is also born based on a very simple style, easy to understand.

Quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” đã có những feedback, những cảm nghĩ gì từ độc giả không?

Did the book "Change Habits - Change Your Life" have any feedback and feelings from readers?

Đối với cuốn “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” được hầu hết độc giả đánh giá tích cực. Tuy không phải là quá tích cực nhưng nó gần như là không có tiêu cực. Tức là ví dụ như đánh giá hay, nội dung viết tốt, mặc dù hơi lòng vòng. Họ đánh giá là vòng vòng vì lý do ở trên như tôi có nói đến. Khiệc chúng ta phải diễn tả một gì đó rất sâu sắc nhưng lời văn diễn tả phải hết sức bình dân. Cho nên, chúng ta thường hay nói lại điều mình đã từng nói.Nhưng  quan trọng nhất sau khi lòng vòng giúp ta hiểu được lý do nguyên tắc. Sau tất cả, những thứ được gọi là thói quen không phải chỉ là thói quen của con người, vũ trụ vẫn có thói quen. Luật pháp cũng chỉ là thói quen. Có nghĩa là nếu như chúng ta nhận tín hiệu đèn đỏ, đi đến đèn đỏ chúng ta sẽ dừng lại. Hay ví dụ như luật pháp, mọi người làm theo luật pháp, thi hành luật pháp cũng là một dạng của thói quen. Cho nên người ta nói, nguyên tắc là luật pháp, luật pháp của tự nhiên. Nói chung, feadback đều tích cực, gần như không có tiêu cực.

For the book "Changing Habits - Changing Your Life" was rated positively by most of the readers. It's not too positive, but it's almost entirely negative. That is, for example, good reviews, well-written content, although a bit roundabout. They are rated as roundabout for the above reasons as I mentioned. We have to describe something very deeply, but the words we describe must be very ordinary. Therefore, we often repeat what we have said. But the most important thing after going around helps us understand the principle reason. After all, the so-called habits are not just human habits, the universe still has habits. The law is just a habit. That is, if we receive a red light, go to a red light and we will stop. Or for example, the law, people follow the law, enforcing the law is also a form of habit. That is why it is said that the principle is the law, the law of nature. In general, the feedbacks are all positive, with almost no negatives.

Theo anh, những ai cần đọc cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”?

In your opinion, who needs to read the book "Changing Habits - Changing Life"?

Tất cả mọi người muốn phát triển bản thân và tất cả mọi người muốn chia sẻ phát triển bản thân cho người khác. Đó là những người nên đọc ngay. Thứ nhất, tất cả những người mới bước chân vào lĩnh vực phát triển bản thân, như tôi đã chia sẻ ở trên câu hỏi đó. Nó có 2 dạng, dạng thứ nhất là những người dùng những mô hình nhưng nó sẽ không hiệu quả hoặc là đến một lúc nào đó sự mô hình đó nó sẽ lỗi thời. Mô hình “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” - hay gọi là mô hình thói quen, mô hình hiệu quả là một mô hình cực kỳ bền vững. Bền vững như thói quen. Cho nên tất cả mọi người nên đến mô hình này đầu tiên, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp cận đến những mô hình khác. Hơn là chúng ta tiếp cận đến những mô hình khác rồi mới đến mô hình thói quen. Khi chúng ta tiếp cận mô hình thói quen xong, chúng ta sẽ rất dễ dàng tiếp cận đến những mô hình khác, và từ những mô hình khác rất dễ dàng. Đó là những người mới bắt đầu vào lĩnh vực phát triển bản thân. Còn những người không muốn phát triển bản thân thì chúng ta không bàn. Những người không muốn phát triển bản thân thì khả năng cao là họ cũng không đọc sách. Cho nên cũng không phải là độc giả tôi nhắm tới cho cuốn sách nữa. Thị trường sách chúng tôi làm ra phục vụ thị trường rất rõ ràng, đó là thị trường dành cho những người muốn phát triển bản thân và thị trường của những người muốn phát triển kinh doanh. Nói tóm lại là thị trường của những người tăng trưởng.

Everyone wants to develop themselves and everyone wants to share self-development with others. Those are the people you should read right away. First, all those who are new to the field of self-development, as I shared above that question. It comes in two forms, the first is people who use models but it won't work or at some point that model will be obsolete. The “Change Habits – Change Your Life” model - also known as the habit model, the effective model is an extremely sustainable model. Sustainable as a habit. So everyone should come to this model first, and then we will approach the other models. Rather, we approach other models and then habitual models. Once we have approached the habit pattern, it is very easy for us to access other models, and from other models very easily. Those are the people who are just starting out in the field of self-development. And those who do not want to develop themselves, we do not discuss. Those who don't want to develop themselves, most likely they don't read books either. So it's not the reader I'm targeting for the book either. The market for the books we make serves a very clear market, that is for people who want to develop themselves and for people who want to grow their business. In short, the market of the bulls.

Và tôi tin rằng thị trường này là một trong những thị trường tất cả mọi người đều nên bước vào. Chúng tôi có tuyên ngôn không phục vụ thị trường của những người không muốn tăng trưởng. Thật ra thì thị trường dành cho những người không muốn phát triển có rất nhiều. Đó là thị trường giải trí, thị trường nghệ thuật, như các nền tảng xã hội Facebook, Tik Tok,… rất nhiều. Và tôi công nhận rằng đó là một thị trường rất lớn tại Việt Nam. Nhưng chúng tôi không chạy theo doanh số, tức là chúng tôi không chạy theo lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Mục tiêu quan trọng nhất tại Hoàng Gia là hướng đến sự phát triển. Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm kiếm những người muốn phát triển, những người đang trên đường phát triển và những người đã phát triển muốn chia sẻ sự phát triển cho những người khác.

And I believe this market is one that everyone should step into. We have a manifesto not to serve the market of those who do not want growth. In fact, the market for those who do not want to grow is very large. It is the entertainment market, the art market, such as the social platforms Facebook, Tik Tok, etc. a lot. And I admit that it is a very large market in Vietnam. But we don't run after sales, ie we don't run after profits in the business process. The most important goal at Hoang Gia is towards development. That's why we are looking for people who want to grow, people who are on the way, and people who have already grown who want to share their growth with others.

Thứ hai là những đối tượng muốn đọc ngay, đó chính là những người muốn chia sẻ kế hoạch phát triển bản thân ra bên ngoài. Bao gồm những doanh nhân đã thành công, những chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bản thân, những nhà đào tạo. Mỗi người trong họ đều có một mô hình để trở nên thành công. Nhưng tất cả các mô hình đó, chung quy lại cuối cùng cũng sẽ phải biến cho những người thực hiện mô hình đó trở thành thói quen. Còn nếu không biến họ trở thành thói quen thì không có cách nào chuyển hóa được, transform được và cũng không có cách nào tạo ra một sự biến đổi thật sự. Nếu như vậy, nó cũng chỉ là tạm thời, nó không thể mang tính chất dài hạn. Cho nên hai đối tượng hoạt động cần phải đọc cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” là những người mới vào bước vào lĩnh vực phát triển bản thân, thứ hai là những người muốn chia sẻ các kế hoạch phát triển bản thân.

 The second is the audience who wants to read right away, that is, the people who want to share their personal development plans outside. Including successful entrepreneurs, experts in the field of personal development, trainers. Each of them has a model for becoming successful. But all those models, in the end, will have to make the people who implement that model become a habit. And without making them a habit, there is no way to transform, transform and there is no way to create a real transformation. If so, it is only temporary, it cannot be long-term in nature. Therefore, two active subjects who need to read the book "Change Habits - Change Your Life" are those who are new to the field of self-development, the second are those who want to share development plans. self.

Cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” sẽ giải quyết được vấn đề gì cho đọc giả? 

What problem will the book "Change Habits - Change Your Life" solve for readers?

Vấn đề về thành công, vấn đề về thay đổi cuộc đời. Nó chính xác sẽ giải quyết ba vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất y như tựa sách, đó chính là vấn đề về thay đổi cuộc đời. Đây là vấn đề rất lớn dành cho mọi người. Thứ hai là vấn đề thành công bền vững. Sau quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” có một tổ hợp 10 thói quen thành công để bền vững, là một mô hình thành công không chỉ là thành công còn là thành công bền vững. Thứ ba là nó giải quyết vấn đề thế nào thế nào được gọi là thành công? Rốt cuộc là thành công là gì? Đầu tiên là giải quyết về vấn đề thay đổi cuộc đời, có nghĩa là duy trì những thói quen thay đổi cuộc đời. Tại sao phải là thay đổi mà không phải là tạo ra? Bởi vì thói quen thì mỗi người đều có. Một số người tự hỏi: Tại sao phải từ bỏ thuốc lá, tại sao phải cai thuốc lá? Thực ra, không nên gọi là cai thuốc lá. Chúng ta chỉ thay đổi thói quen hút thuốc thành thói quen không hút thuốc thôi. Chúng ta chỉ thay đổi từ việc đã hút thuốc trở thành thói quen làm gì đó không phải là hút thuốc. Hay ví dụ như, tại sao phải đọc sách? Chúng ta bắt đầu từ ngày này qua ngày khác không đọc sách thì đó cũng là một thói quen. Có những người mỗi ngày dành đọc một cuốn sách cũng là một thói quen. Vậy, thật ra chúng ta đã sống với thói quen rất nhiều rồi. Mọi người đều sống với nó. Vấn đề là chúng ta phải chắt lọc lại, chúng ta tái định nghĩa lại, đâu là thói quen chúng ta nên giữ. Đâu là thói quen chúng ta cần thay đổi bằng một thói quen mới ngược lại với thói quen cũ. Và đâu là thói quen mới phải hình thành. Lúc đó, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Ngày xưa, cuộc đời của chúng ta cứ trôi đi theo một kiểu thói quen nó điều khiển chúng ta. Cho nên, đằng nào chúng ta chả bị chi phối bởi thói quen đó.

It's a matter of success, it's a matter of changing lives. It will exactly solve three major problems. The first problem is just like the title, it is the problem of changing lives. This is a huge problem for everyone. The second is a matter of sustained success. After the book "Change Habits - Change Your Life", there is a combination of 10 successful habits to be sustainable, a model of success that is not only success but also sustainable success. Third, how does it solve the problem called success? After all, what is success? The first is life-changing problem-solving, which means maintaining life-changing habits. Why change and not create? Because everyone has habits. Some people wonder: Why give up smoking, why quit smoking? Actually, it shouldn't be called smoking cessation. We just change the habit of smoking into the habit of not smoking. We just change from already smoking to getting into the habit of doing something other than smoking. Or for example, why read books? We start from day to day without reading, it is also a habit. There are people who spend reading a book every day is also a habit. So, actually, we've been living with habits a lot. Everyone lives with it. The problem is that we have to refine, we redefine, what are the habits we should keep. What is the habit we need to change with a new habit that is the opposite of the old one. And where is the new habit to form. Then our lives will change. Once upon a time, our lives went on according to a pattern of habits that controlled us. So, we are not influenced by that habit anyway.

Đó là lý do tại sao những nhà văn chuyên về viết, diễn giả thì chuyên về nói, những người làm kinh doanh chuyên làm giàu. Mỗi người sống trong thế giới thói quen của họ liên tục. Vấn đề là chúng ta không tự nhận thức mình với các thói quen, chứ không phải là chúng ta không có. Vậy thì quay trở lại cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”, nó giải quyết vấn đề thứ nhất, đó chính là chúng ta bắt đầu kế hoạch thay đổi cuộc đời dựa trên thay đổi những thói quen của 3 bước. Bước thứ nhất là giữ lại thói quen tốt, bước thứ hai thay đổi thói quen cũ tức là thói quen không tốt trở thành thói quen tốt, bước thứ ba là hình thành những thói quen mới chúng ta gọi là tốt. Vấn đề thứ hai đó chính là thành công bền vững. Có một số người đã nói rằng giờ có thực hiện việc một cách lộn xộn cũng thành công. Nhưng thật ra thực hiện lộn xộn chỉ tạo ra kết quả nhất thời, không thể tạo ra hiệu quả được . Hiệu quả là những thứ chúng ta đã làm có kết quả tốt và chúng ta có thể nhân bản cho người khác. Đó là lý do tại sao có rất ít người thành công nhưng họ không trở thành người chia sẻ được. Vì mô thức thành công hai con đường thành công nó không dựa trên nguyên tắc. Nếu không dựa trên nguyên tắc đó thì chúng ta chia sẻ ra sẽ lộ ra nhiều việc mánh khóe tiêu cực. Chưa chắc một người có thể kiếm là những đồng tiền tốt. Họ thành công dựa trên việc đạp người khác xuống thì đâu thể chia sẻ mô hình thành công đó được. Đó là sự thành công chúng ta đạt được nhưng chúng ta không thể chia sẻ bởi vì nó không dựa trên những nguyên tắc bền vững, hay không dựa trên những kiến thức nền tảng. Và chính vì vậy nó không nhân bản ra những người tiếp theo. Đó cũng là vấn đề thứ ba.

That's why writers specialize in writing, speakers specialize in speaking, and business people specialize in getting rich. Each person lives in their world of habits continuously. The problem is that we don't identify ourselves with habits, not that we don't have them. So going back to the book "Change Habits - Change Your Life", it deals with the first problem, which is that we start a life change plan based on changing the habits of 3 steps. . The first step is to keep good habits, the second step is to change old habits ie bad habits into good habits, the third step is to form new habits we call good. The second issue is sustainable success. There are some people who have said that now it is successful to do things in a messy way. But in fact, messy implementation only produces temporary results, not efficiency. Effects are things we have done that work well and we can replicate for others. That's why there are very few successful people who don't become sharers. Since the two-way success model is not based on principles. If we do not follow that principle, we will reveal many negative tricks. Not sure a person can earn good money. If they succeed based on kicking others down, they can't share that model of success. It is a success we achieve but we cannot share because it is not based on sustainable principles, or on fundamental knowledge. And that's why it doesn't clone the next people. There is also the third problem.

Vậy thành công thực sự là gì? Thành công thực sự là chúng ta làm ra một gì đó được kết quả. Chúng ta nguyên tắc hóa nó ra và chúng ta có thể nhân bản lại cho những người khác được. Đó mới được gọi là thành công bền vững. Hay nói cách khác, thành công phải có tính chất văn hóa, có tính chất chia sẻ được cho những người khác và những người khác có thể đạt được nhữngkết quả như chúng ta. Đó là một mô hình nó áp dụng không chỉ cho chính mình là thay đổi cuộc đời. Sau khi chúng ta đã thành công, thì chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác để chúng ta có thể giúp cả xã hội đi lên. Tức là một người thành công có thể kéo cả một đội quân đi theo, không phải đạp luôn nhiều người khác xuống. Đây là hai con đường đi khác nhau hoàn toàn. Dù nó có thể tạo nên sự thành công cho cá nhân nhưng nó sẽ tạo ra một sự thất bại thảm hại cho xã hội.

So what is real success? True success is when we make something work. We principled it and we can replicate it for others. That is what is called sustainable success. In other words, success must be cultural, shareable with others and others can achieve the same results as us. It's a model it applies not just to itself that is life-changing. After we have succeeded, then we can share with others so that we can help the whole society to move forward. That is, a successful person can pull an entire army along, not having to kick many others down. These are two completely different paths. While it can create personal success, it will create a catastrophic failure for society.

Vậy nên, mô hình “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” thành công dựa trên nguyên tắc và khi đã thành công rồi, chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác nó tạo nên văn hóa thành công. Và qua đó chúng tôi chia sẻ một điều là, văn hóa đọc sách là một trong những văn hóa nền tảng nhất. Bất kỳ một loại văn hóa nào khác cần phải được xây dựng nên trên văn hóa đọc sách. Tìm đọc quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”, chúng tôi đã chia sẻ những thông điệp sâu hơn, những bài học sâu hơn và những kết quả sâu hơn dành cho độc giả.

So, the successful "Change Habits - Change Your Life" model is based on principles and once successful, we can share with others it creates a culture of success. And through that we share one thing, reading culture is one of the most fundamental cultures. Any other kind of culture needs to be built on the culture of reading. Read the book "Change Habits - Change Your Life", we have shared deeper messages, deeper lessons and deeper results for our readers.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 Viber

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

 

 

 

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

PHẦN 1: TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

WHY NEED TO READ THE BOOK “CHANGING HABITS - CHANGING LIFE”?

 

Điều này xuất phát từ một trong những lý do quan trọng tôi đã nghiên cứu. Hầu hết những người học phát triển bản thân thường có một giai đoạn rất bấp bênh. đó là giai đoạn một người không biết gì về phát triển bản thân hoặc hoặc phát triển kinh doanh cả, đột nhiên họ gặp một hoàn cảnh nào đó thúc đẩy. Họ tìm gặp các diễn giả phát triển bản thân, những nhà đào tạo, phát triển bản thân hoặc thậm chí họ tham gia vào mô hình kinh doanh.

This comes from one of the key reasons I researched. Most self-development learners have a very precarious period. That's the stage when a person who doesn't know anything about self-development or business development at all, suddenly comes across a situation that prompts them. They find self-development speakers, trainers, self-development or even they join the business model.


Trong mô hình kinh doanh đó dạy thứ được gọi là phát triển bản thân. Hãy đến với khái niệm self-help – phát triển bản thân. Nó không chỉ tồn tại trong sách mà còn tồn tại từ mọi thứ trong cuộc sống và chúng ta không bắt gặp nó ở nhà trường. Người ta thường hay nói đến các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, hay kỹ năng thuyết trình,… chúng cũng chỉ là những kỹ năng mềm - soft-skills. Nó khác với hard-skills - là những kỹ năng làm việc. Soft-skills là những kỹ năng về con người, nhưng chúng không là gì so với self-help. Đó là một phần rất nhỏ, rất nhỏ của self-help được đưa vào trong giáo dục như là một dạng kỹ năng mềm, chứ nó hoàn toàn không phải là self-help.Thứ hai nữa, người ta thường hay nghĩ sai về self-help. Self-help là những thứ như phát triển tư duy, giúp lên động lực, lên tinh thần thôi nhưng thật ra nó không giúp ích gì về cuộc sống, đó là một khái niệm hoàn toàn sai lầm.

In that business model teaches what is called self-development. Come to the concept of self-help - self-development. It exists not only in books but also from everything in life and we don't see it in school. People often talk about soft skills, communication skills, or presentation skills, etc. they are just soft skills - soft-skills. It is different from hard-skills - which are working skills. Soft-skills are people skills, but they are nothing compared to self-help. It's a very small, very small part of self-help that is included in education as a form of soft skill, but it is not self-help at all. Second, people often think wrongly about self. -help. Self-help is something like mental development, motivation, and morale, but it doesn't really help with life, it's a completely wrong concept.

Vậy thì trong muôn ngàn những bước đi như vậy, chúng ta sẽ đi như thế nào để self-help thành công? Có rất nhiều người đi vào phát triển bản thân và những ước mơ, giống như là “Think big” của Donald Trump - một trong những người có khái niệm “Cứ nghĩ lớn và cứ làm lớn”. Nhưng đôi khi, nó chỉ ứng dụng được với Donald trump thôi. Đây là một trong những thứ chỉ ứng dụng với ông ta thôi. Bởi vì chỉ có ông mới có cơ hội “Nghĩ lớn làm lớn”. Có những người nghĩ lớn ra, họ bắt đầu đầu tư, nó có nguy cơ sụp đổ ngay, vì cuộc sống không hề đơn giản. Có một số người có mục tiêu theo mô hình “Smart Goal” - đặt mục tiêu thông minh: sau khi đạt được mục tiêu thì đi tiếp. Còn có một số người theo mô hình về hành động, cứ làm, trải nghiệm kinh nghiệm và làm ra được kết quả.

So in thousands of such steps, how will we go to successful self-help? There are many people who go into self-development and dreams, like Donald Trump's "Think big" - one of those people who has the concept of "Think big and go big". But sometimes, it only works with Donald trump. This is one of those things that only applies to him. Because only he has the opportunity to “Think big and do big”. There are people who think big, they start investing, it is in danger of collapse right away, because life is not simple. There are some people who have goals according to the "Smart Goal" model - set smart goals: after achieving the goal, move on. There are also some people who follow the model of action, just do it, experience the experience and get results.

Hầu hết những mô hình đó đều tốt nhưng chúng cũng bị lỗi. Có nghĩa là đến một lúc nào đó, mô Hhình đó sẽ bị lỗi thời. Không chỉ cho chính bản thân người thực hiện nó mà lại có thể sẽ bị lỗi thời đối với nhiều người khác. Nhưng có một mô hình không bao giờ lỗi thời. Đó là mô hình “Thói quen thành công”. Tại sao nó không lỗi thời? Bởi vì thói quen thành công gắn liền với tính cách và số phận của con người.

Most of those models are good but they also have bugs. Which means that at some point, that model will be obsolete. Not only for the person who does it, but it will probably be obsolete for many others. But there is one model that never goes out of style. That is the “Habit of Success” model. Why is it not outdated? Because the habit of success is tied to the character and fate of people.

Điều kỳ lạ là, hầu hết tất cả những mô hình đều quy về thói quen cả. Có nghĩa là sẽ có hai trường phái như thế này. Trường phái thứ nhất là những người đi từ thất bại đến thành công, đến một lúc nào đó họ sẽ tạo nên một thói quen thành công bền vững. Ví dụ như những người theo tài chính, họ cũng có thói quen thành công về bền vững tài chính. Những người về kinh doanh phải kinh daonh đến một cấp độ nào đó thuần thục. Những người làm nghề đầu bếp, họ phải đạt được cấp độ nào đó như chuyên gia nấu ăn. Hoặc thậm chí một tác giả, một nhà văn phải đạt được cấp độ viết mỗi ngày. Hoặc là diễn giả phải đạt được các cấp độ diễn thuyết hàng ngày, hàng tuần. Nói tóm lại, tất cả chúng ta đến một điểm nào đó, đều làm một cái gì đó theo thói quen nó mang tính chất hiệu quả mà thậm chí không cần phải suy nghĩ. Đó là lý do tại sao đó là con đường đi từ thấp đến cao. Ngược lại, đối với những người đã thành công rồi, họ nhận ra là họ có những thói quen thành công bền vững. Và đôi khi họ còn không tự nhận thức được điều đó. Chính những thói quen đó đã giúp họ trở nên thành công.

The strange thing is, almost all of these patterns refer to habits. That means there will be two schools like this. The first school is people who go from failure to success, at some point they will form a habit of lasting success. People who follow finance, for example, also have the habit of being successful in terms of financial sustainability. Business people have to be in business to some degree of mastery. Those who work as chefs, they have to reach some level of expert cooking. Or even an author, a writer must reach the writing level every day. Or the speaker must reach the speaking levels daily, weekly. In short, we all come to a point where we do something out of habit that is effective without even thinking. That's why it's the low-to-high path. In contrast, for those who are already successful, they find that they have strong habits of success. And sometimes they don't even realize it themselves. It is these habits that make them successful.

 

Đó là lý do tại sao mô hình thành công là mô hình dành cho mọi người và nó không phân biệt các đối tượng. Chỉ khi đến nào có thói quen thành công, bạn mới đạt được cấp độ thành công trong công việc đó. Còn nếu chưa đến thói quen thành công thì bạn cần phải rèn luyện thêm nhiều. Điều đó được gọi là “Chủ nghĩa hiệu quả” - hay được gọi là chủ nghĩa của ông Stephen Covey, khi ông ta viết quyển “7 thói quen để hiệu quả”. 

That's why the success model is a model for everyone and it doesn't discriminate against objects. It is only when you have a habit of success that you will achieve that level of success at work. And if you have not yet reached the habit of success, you need to practice more. That's called "Efficiencyism"--or Stephen Covey's as he called it, when he wrote "The 7 Habits of Being Effective."

Có ít nhất 3 chủ nghĩa chúng ta đã từng đi qua: chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa kết quả và chủ nghĩa hiệu quả. Chủ nghĩa hành động có nghĩa là, chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta học hỏi từ nó và chúng ta có được kết luận nó đúng hoặc sai để đi tiếp. Chủ nghĩa kết quả là chủ nghĩa quyết tâm tạo ra kết quả tốt, nhưng đôi khi cũng có kết quả xấu. Còn chủ nghĩa hiệu quả nhắm tới chỉ có kết quả tốt. Nếu chúng ta làm điều đó nhiều trên nguyên tắc đó thì chỉ có thể ra được kết quả tốt, ít hoặc nhiều chứ không thể ra kết quả xấu được. Đó là lý do tại sao “7 thói quen để hiệu quả” là một trong những quyển sách self-help - phát triển bản thân -  hàng đầu trên thế giới.

There are at least three ideologies we've come across: activism, consequentialism, and efficiencyism. Activism means, we do something, we learn from it and we conclude it's right or wrong to move on. Consequentialism is determined to produce good results, but sometimes bad results. And efficiencyism aims for only good results. If we do it a lot on that principle, we can only get good results, more or less, but not bad results. That's why "7 Habits of Effectiveness" is one of the top self-help books in the world.

Từ mô hình nghiên cứu đó, tôi ra đời cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”. Đó chính là sự khác biệt với Stephen Covey trong mô hình 7 thói quen để hiệu quả, ông ta có một chủ nghĩa hiệu quả dựa trên nguyên tắc, và vì thế phải thực hiện thói quen. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân của thói quen cũng cực kỳ quan trọng để dẫn đến hiệu quả trong bất kỳ lĩnh vực gì. Không nhất thiết là 7 thói quen, có thể có rất nhiều những thói quen khác ngoài 7 thói quen. Giống như những thói quen của một nhà văn thì cần phải viết hàng ngày. Đó cũng là một thói quen. Và chúng ta không đánh giá cao việc đó. Nhưng mỗi người trong lĩnh vực khác nhau sẽ có những thói quen khác nhau, tạo ra hiệu quả khác nhau. Và đó là lý do tại sao tại sao quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” nên là quyển sách self-help đầu tiên mọi người nên đọc.

From that research model, I came up with the book "Changing Habits - Changing Life". That's the difference with Stephen Covey in the 7 Habits of Effectiveness model, he has a principle-based efficiencyism, and therefore has to do the habit. But the most important thing is that the habit itself is extremely important to be effective in any field. Not necessarily 7 habits, there can be many other habits besides 7 habits. Like the habits of a writer, it is necessary to write every day. It is also a habit. And we don't appreciate that. But each person in different fields will have different habits, creating different effects. And that's why "Change Habits - Change Your Life" should be the first self-help book everyone should read.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com www.hoixuatban.com

 

 

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - BECOME A ROYAL AUTHOR

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NHƯ THẾ NÀO?

HOW TO REGISTER COPYRIGHT?

 

Khi bạn tạo ra một quyển sách, bạn muốn đảm bảo rằng tác phẩm của bạn dù được xuất bản hay chưa xuất bản nó phải được bảo vệ bản quyền tác giả. Trái ngược với những hình thức xin giấy phép chứng nhận khác, việc gửi bản sao tác phẩm của bạn qua thư xác nhận không phải là phương tiện đầy đủ để có được bản quyền tác giả. Bản quyền tác giả tác phẩm của bạn thông qua luật thông thường là một cách chứng minh rằng tác phẩm của bạn là của riêng bạn. Việc đăng ký chính thức là cần thiết trước khi bạn có bất kỳ quyền hành động chống lại những người đang ăn cắp hoặc thu lợi được từ công việc của bạn.

 

When you create a book, you want to make sure that your work, whether published or unpublished, is protected by copyright. Contrary to other forms of certification, submitting a copy of your work via certified mail is not an adequate means of obtaining copyright. Copyrighting your work through common law is a way of proving that your work is your own. Formal registration is required before you have any right to take action against those who are stealing or profiting from your work.

 


TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

WHY YOU MUST REGISTER FOR COPYRIGHT LICENSE

 

Ở nước ta, việc đăng ký bản quyền tác giả là một việc không dễ dàng tý nào – bởi việc bảo vệ quyền Tác giả của một người dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó quá trình thẩm định nhân thân và phương thức tạo nên tác phẩm – bản quyền tác giả là điều hết sức khó khăn.

 

In our country, copyright registration is not an easy task - because the protection of one's Copyright is based on many different factors, in which the process of identity appraisal and the method of creating a work – copyright is a very difficult thing.

 

Khi bạn đăng ký được bản quyền tác giả có nghĩa là bạn chứng minh được rằng bạn là người tạo tác phẩm sách này và không ai có quyền có thể sao chép tác phẩm – thương mại tác phẩm mà không thông qua bạn. Nếu khi bạn có Bản quyền tác giả thì việc những người khác làm điều đó (sao chép tác phẩm và/hoặc thương mại tác phẩm) mà không có sự đồng ý của bạn thì là hành vi vi phạm pháp luật.

 

When you register the copyright, you prove that you are the creator of this book work and that no one has the right to copy the work - commercialize the work without going through you. If you have a Copyright, it is illegal for others to do it (copy the work and/or trade the work) without your consent.

 

Việt Nam là một quốc gia đã tham gia Tổ chức Sở hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) cho nên việc xác nhận và công nhận Bản quyền Tác giả lại ngày càng nghiêm ngặc hơn. Điều này đòi hỏi tất cả mọi người – kể cả người đăng ký bản quyền tác giả cũng phải minh bạch, rõ ràng và đăng ký chính xác những gì được viết bởi chính mình – chứ không phải sao chép từ những tác phẩm của người khác và sau đó gán ghép vào của chình mình. Điều này nếu được cấp Bản quyền Tác giả thì về lâu dài cũng mang đến những hậu quả không tốt khi mà chính bạn không thực sự là người tạo ra tác phẩm mà bạn mang đi đăng ký bản quyền tác giả.

 

Vietnam is a country that has joined the World Intellectual Property Organization (WIPO), so the confirmation and recognition of Copyright is more and more strict. This requires everyone – including copyright registrants to be transparent, clear and register exactly what is written by themselves – not to copy someone else's work. and then assign it to your own. This, if granted Copyright, in the long run also brings bad consequences when you are not really the creator of the work that you bring to register the copyright.

 

WIPO là nơi mà đến cho các quốc gia thành viên được xác nhận đăng ký bản quyền tác giả có giá trị pháp lý trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì về quốc gia của họ. Và khi Việt Nam tham gia vào mạng lưới WIPO thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc Bản quyền Tác giả của bạn đã đăng ký sẽ có giá trị pháp lý toàn cầu chứ không chỉ riêng gì về Việt Nam – mặc dù bạn chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam.

 

WIPO is the go-to place for member countries to have their copyright registered worldwide, not just in their own country. And when Vietnam joins the world WIPO network, it means that your Copyrights registered will be valid globally, not just about Vietnam – even though you only copyright in Vietnam.

 

TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VỚI CHÚNG TÔI?

WHY MUST YOU REGISTER COPYRIGHT WITH US?

 

Khi đăng ký bản quyền tác giả với chúng tôi, điều này chúng tôi sẽ đại diện bạn làm việc với cơ quan Nhà nước – nơi duy nhất có thẩm quyền cấp phép Bản quyền Tác giả cho bạn, và khi bạn có Bản quyền Tác giả, bạn được sẽ bảo vệ trước pháp luật nếu có một tranh chấp về quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai. Có một số cách không chính thức để củng cố khiếu nại của bạn mà không theo đăng ký chính thức, mặc dù không có điều khoản nào trong luật bản quyền liên quan đến các phương pháp này:

 

When registering copyright with us, this we will represent you to work with the State agency - the only place that has the authority to license the Copyright for you, and when you have the Copyright , you are protected by law if there is a future legal title dispute. There are a few informal ways to strengthen your claim without being officially registered, although there is no provision in copyright law regarding these methods:

 

- Ngoài ra bạn có thể xuất bản sách cùng với chúng tôi để chắc chắn xác nhận rằng bạn đã là Tác giả gốc của Tác phẩm bạn cần mong muốn được bảo vệ. Xuất bản sách là cách tốt nhất đảm bảo rằng những gì được xuất bản là của bạn, và đó là bản quyền Tác giả gốc được tạo ra từ bạn. Còn tại sao lại như thế thì bạn có thể hiểu rằng: Việc xuất bản một Tác phẩm qua các cơ quan đại diện pháp luật có thể xuất bản Tác phẩm của bạn – thì mặc định bạn là Tác giả - Sở hữu quyền tác giả của tác phẩm bạn xuất bản.

- Khi đăng ký bản quyền tác giả tại nơi của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng việc đăng ký bản quyền tác giả của bạn là đúng thủ tục, đúng tiêu chuẩn, đúng lộ trình và hiệu quả được thấy rõ rệt về mặt pháp lý cũng như về mặt công bố tác phẩm đến với công chúng.

 

- Alternatively you can publish a book with us to be sure to confirm that you are the Original Author of the Work you wish to be protected. Publishing a book is the best way to ensure that what is published is yours, and that it is the original Author's copyright created by you. As for why this is so, you can understand that: Publishing a Work through legal representations can publish your Work - you are the Author by default - Own the copyright of work you publish.

- When registering copyright at our place, we make sure that your copyright registration is correct procedure, standard, right route and legally visible effect. as well as in terms of making the work available to the public.

 

TẠI SAO BẠN NÊN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NGAY BÂY GIỜ?

WHY SHOULD YOU REGISTER COPYRIGHT NOW?

 

Theo luật áp dụng ở hầu hết các quốc gia – từ đầu tiên cho đến bây giờ, bạn nên đăng ký sở hữu Bản quyền tác giả ngay sau khi bạn hoàn thành nó, điều này sẽ đảm bảo rằng bạn là tác giả của những gì bạn tạo ra và nếu xảy ra tranh chấp thì bởi bạn là người đầu tiên đăng ký cho nên pháp luật vừa bảo vệ bạn về mặt pháp lý – vừa bảo vệ bạn về mặt đạo đức, điều này sẽ dễ xử trong những trường hợp có xảy ra tranh chấp bản quyền ngoài ý muốn trong tương lai.

 

According to the laws that apply in most countries – from the very beginning until now, you should register your Copyright as soon as you complete it, this will ensure that you are the author of what you create and if there is a dispute, because you are the first to register, the law both protects you legally – and protects you morally, which is easy in cases where there is a problem. unintended copyright disputes in the future.

 

Có thể bạn biết pháp luật bản quyền ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng rõ ràng việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam là một quá trình phức tạp – nó đòi hỏi nhiều yếu tố về chứng minh nhân thân và các thủ tục pháp lý khác. Câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ chúng tôi như là đơn vị đại diện bạn để đăng ký bản quyền tác giả thay cho bạn – và rất nhiều những đối tác của chúng tôi đã làm vậy. Và tôi tin rằng khi bạn sở hữu Bản quyền Tác giả trong tay – niềm hy vọng và sự tự tin về thành tựu của bạn sẽ trở nên rất khác. Do đó hãy đăng ký bản quyền tác giả của bạn ngay bây giờ - ngay khi có thể - và chúng tôi sẽ sẽ hỗ trợ bạn đăng ký bản quyền tác giả hiệu quả nhất.

You probably know copyright laws in most countries around the world. But obviously copyright registration in Vietnam is a complicated process – it requires many elements of identity proof and other legal procedures. The story will be easier if you ask us as your agent to register the copyright on your behalf – and many of our partners do. And I believe that when you have Copyright in your hand – your hope and confidence in your achievements will become very different. So register your copyright now - as soon as possible - and we'll help you get the most out of it.

 

Khi bạn bạn cảm thấy quá khó khăn – hoặc bạn cần sự hỗ trợ để có thể đăng ký bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xuất bản sách, chúng tôi tự tin sẽ đồng hành cùng bạn để tác phẩm của bạn được đăng ký bản quyền tác giả một cách hoàn hảo nhất.

 

When you find it too difficult – or you need help to get a copyright, you can contact us. With more than many years of experience in the book publishing industry, we are confident to accompany you so that your work is copyrighted in the most perfect way.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com